Oferta mInvestment Banking obejmuje pełen zakres usług w zakresie doradztwa finansowego - począwszy od usług wspierających planowanie i rozwój biznesu, poprzez doradztwo w programach restrukturyzacyjnych, a skończywszy na procesach fuzji i przejęć oraz różnych formach pozyskiwania finansowania. Nasza oferta adresowana jest do różnego typu przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość, formę prawną, czy przynależność branżową.

Nasza działalność jest realizowana w trzech obszarach tematycznych, związanych z szeroko pojętym finansowaniem działalności przedsiębiorstw:

 

Transakcje M&A


Doradztwo w procesie fuzji lub przejęcia (M&A) to podstawowy obszar bankowości inwestycyjnej. Polega na wsparciu strategicznych decyzji klienta i kompleksowej obsłudze, procesu, a w szczególności w organizacji i koordynowaniu projektu oraz przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej i analiz opłacalności transakcji


Zakres oferowanych usług:

mInvestment Banking oferuje, przy współpracy z najlepszymi kancelariami prawnymi, kompleksową obsługę doradczą następujących transakcji typu M&A:

 • Sprzedaż firm inwestorom strategicznym lub finansowym (sell side)
 • Transakcje zakupu firm w Polsce i/lub zagranicą (buy side)
 • Fuzje podmiotów gospodarczych
 • Wspieranie inwestora w procesie zakupu spółek w ramach projektów prywatyzacyjnych

 

Obsługa doradcza procesów M&A obejmuje:

 • Poszukiwanie potencjalnych celów inwestycyjnych
 • Ustalenie listy potencjalnych inwestorów
 • Analizę i wycenę obiektu przejęcia / połączenia
 • Proponowanie struktury i modelu finansowania transakcji
 • Przygotowanie transakcji i jej prowadzenie
 • Wspólnie z doradcą prawnym doprowadzenie transakcji do skutku oraz optymalizację jej warunków
 

Corporate Finance

Corporate Finance to usługi doradcze wspierające procesy decyzyjne przedsiębiorstw mających na celu maksymalizację ich wartości oraz zapewnienie stabilnych podstaw dla ich długookresowego rozwoju

 

Zakres oferowanych usług:

 • Wycena wartości przedsiębiorstwa i projektu
 • Analiza nośników wartości i „fairness opinions”
 • Due diligence
 • Ocena opłacalności przedsięwzięć (feasibility study)
 • Biznesplany
 • Programy optymalizacji struktury finansowania
 • Programy optymalizacji zarządzania aktywami
 • Analizy finansowe
 • Programy restrukturyzacyjne
 • Analizy strategiczne, strategie rozwoju
 • Strategie wejścia na rynek
 • Analizy atrakcyjności inwestycyjnej sektora
 • Project management
 

Pozyskiwanie i Strukturyzowanie Finansowania

Aranżacja i strukturyzacja finansowania to usługa polegająca na wsparciu w wyborze i pozyskaniu najbardziej optymalnej formy finansowania, z punktu widzenia ryzyka finansowego, kosztu kapitału a także czasu niezbędnego do jego pozyskania oraz elastyczności jaką źródło finansowania pozostawia podmiotowi po jego pozyskaniu


W ramach pozyskiwania i strukturyzowania finansowania zakres prac mInvestment Banking obejmuje:

 • Pomoc przy wyborze formy finansowania
 • Pozyskiwanie finansowania w ramach transakcji M&A oraz IPO
 • Project finance – pozyskanie finansowania dla projektów inwestycyjnych
 • Transakcje wykupów lewarowanych LMBO, LBO oraz MBO
 • Pozyskiwanie kapitału od funduszy typu private equity i venture capital (private placement)
 • Pozyskiwanie finansowania dłużnego oraz typu mezzanine
 

IPO

IPO (ang. Initial Public Offering) to pierwsza oferta publiczna, czyli pierwsza sprzedaż akcji spółki na rynku publicznym. Transakcja sprzedaży może dotyczyć zarówno akcji już istniejących (sprzedaż przez akcjonariuszy), jak też nowo emitowanych (pozyskanie środków pieniężnych przez spółkę).


Debiut spółki na rynku publicznym wymaga podjęcia szeregu działań przygotowawczych, do których należą przede wszystkim prawidłowe ustrukturyzowanie powiązań pomiędzy spółką i jej akcjonariuszami, identyfikacja ryzyk kluczowych z punktu widzenia potencjalnych inwestorów, kompleksowa wycena wartości spółki, stworzenie atrakcyjnego wizerunku inwestycyjnego (tzw. „equity story”), optymalizacja struktury oferty publicznej w kontekście przyjętej strategii rozwoju i planów inwestycyjnych spółki oraz przygotowanie prospektu emisyjnego i rozpoczęcie postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego.


Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego rozpoczyna etap plasowania akcji wśród inwestorów. Na etapie tym szczególna uwaga przywiązywana jest do profesjonalnego zaprezentowania spółki i jej zarządu. Bezpośrednie kontakty z inwestorami instytucjonalnymi, prezentacja przez analityków raportu analitycznego oraz prezentacja inwestorom, bezpośrednio przez zarząd, perspektyw rozwoju spółki w ramach tzw. „roadshow” są kluczowymi elementami mającymi wpływ na powodzenie oferty.”