Kontakt

mInvestment Banking S.A.
ul. Prosta 18, budynek Mennica Tower, 00-850 Warszawa
tel: +48 22 33 22 000, fax: +48 22 33 22 001
e-mail: office@mibsa.pl

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, KRS 0000027381
NIP: 526-021-50-42

kapitał akcyjny: 1 625 000 PLN
kapitał wpłacony: 1 625 000 PLN
Konto: mBank S.A. OK Warszawa
61 1140 1010 0000 4017 5100 1001