Zarząd i zespół

 
Michał Popiołek

Michał Popiołek, prezes zarządu

 

-

Tomasz Niewola

Tomasz Niewola, wiceprezes zarządu

 

-

Sławomir Momot

Sławomir Momot, partner

 

Sławomir jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo. Posiada również dyplom międzynarodowego programu CEMS MIM. Jest alumnem programu Akademia Liderów Rynku Kapitałowego i posiada licencję maklera giełdowego. Pomyślnie zaliczył trzy etapy programu CFA.

W mInvestment Banking pracuje od sierpnia 2016 roku. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa transakcyjnego.

Przed dołączeniem do mIB, pracował na stanowisku dyrektora finansowego spółki InterKadra, gdzie był odpowiedzialny m.in. za procesy fuzji i przejęć, pozyskiwanie finansowania oraz optymalizację procesów zarządczych. Wcześniejsze doświadczenie zdobywał w butiku inwestycyjnym CAG, w którym aktywnie uczestniczył w wielu transakcjach fuzji i przejęć dla spółek należących do funduszy inwestycyjnych oraz prywatnych właścicieli w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Krzysztof Rudnik

Krzysztof Rudnik, dyrektor

 

Krzysztof Rudnik posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, wyceny przedsiębiorstw oraz budowania wartości firmy. W latach 2000-2013 pracował w takich instytucjach jak Deloitte, Ernst & Young oraz BRE Corporate Finance. Od 2013r. sprawował funkcje nadzoru właścicielskiego w spółkach portfelowych funduszu Total FIZ. Operacyjnie wspierał restrukturyzację Cormay Diagnostics, w tym był odpowiedzialny za sprzedaż włoskiej spółki Diesse oraz opracowanie i komercjalizację nowych analizatorów do badania krwi.

Krzysztof posiada bogate doświadczenie m. in. w branży medtech, dóbr konsumpcyjnych, usług oraz entertainment.

Krzysztof jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studiował również w ramach programu CEMS na NHH w Bergen, Norwegia. Posiada kwalifikacje amerykańskiego doradcy inwestycyjnego CFA.

Jarosław Parczewski

Jarosław Parczewski, dyrektor

 

Manager związany z rynkiem kapitałowym od ponad dwudziestu lat, z unikatowym doświadczeniem w restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, ze znajomością zarządzania i compliance na rynku finansowym oraz w projektach rozwojowych w środowisku korporacji międzynarodowych.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadacz tytułu Chartered Financial Analyst (CFA).

Karierę zawodową rozpoczął w instytucjach regulacyjno-nadzorczych, gdzie był zaangażowany w tworzenie pierwszej rządowej Strategii rozwoju rynku kapitałowego. Rozwój zawodowy następnie kontynuował w firmach inwestycyjnych pełniąc funkcje menadżerskie i zarządcze w międzynarodowej korporacji.

Przed dołączeniem do mIB, poprowadził z sukcesem strategiczny projekt restrukturyzacji firmy realizującej kluczowe inwestycje infrastrukturalne w Polsce. Wcześniej był odpowiedzialny za projekty finansowo-inwestycyjne w Europie Środkowej i Centralnej.

 
Anna Romaniuk

Anna Romaniuk, dyrektor

 

Anna jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada również dyplom międzynarodowego programu CEMS MIM (Master in International Management), w ramach którego studiowała na Aalto University w Finlandii. W mInvestment Banking pracuje od czerwca 2015 roku.

Poprzednio pracowała przez ponad 5 lat w butiku inwestycyjnym FIDEA Corporate Finance, gdzie miała okazję pracować przy realizacji licznych projektów M&A. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa transakcyjnego na rzecz polskich i zagranicznych klientów z różnych sektorów, między innymi z branży spożywczej i usług medycznych.

Przed dołączeniem do FIDEA, zdobywała doświadczenie w ramach bankowości inwestycyjnej w Departamencie M&A holenderskiego banku Rabobank, specjalizującego się w obsłudze sektora spożywczego. Część pracy w Rabobank spędziła w centrali banku w Amsterdamie, jako członek europejskiego zespołu M&A.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w dziale analiz giełdowych UniCredit CAIB oraz mBanku.