Zarząd i zespół

 
Michał Popiołek

Michał Popiołek, prezes zarządu

 

-

Tomasz Niewola

Tomasz Niewola, wiceprezes zarządu

 

-

Sławomir Momot

Sławomir Momot, dyrektor

 

Sławomir jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo. Posiada również dyplom międzynarodowego programu CEMS MIM. Jest alumnem programu Akademia Liderów Rynku Kapitałowego i posiada licencję maklera giełdowego. Pomyślnie zaliczył trzy etapy programu CFA.

W mInvestment Banking pracuje od sierpnia 2016 roku. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa transakcyjnego.

Przed dołączeniem do mIB, pracował na stanowisku dyrektora finansowego spółki InterKadra, gdzie był odpowiedzialny m.in. za procesy fuzji i przejęć, pozyskiwanie finansowania oraz optymalizację procesów zarządczych. Wcześniejsze doświadczenie zdobywał w butiku inwestycyjnym CAG, w którym aktywnie uczestniczył w wielu transakcjach fuzji i przejęć dla spółek należących do funduszy inwestycyjnych oraz prywatnych właścicieli w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

 
Adam Jarmicki

Adam Jarmicki, wicedyrektor

 

Adam dołączył do zespołu mIB w 2021 roku na stanowisko wicedyrektora. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie inwestycyjne w branży private equity i venture capital oraz w doradztwie M&A w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Adam pracował dla funduszy private equity (AIG, Penta, MCI) realizując różne struktury transakcji, które obejmowały inwestycje mniejszościowe, większościowe oraz pełne wykupy, o łącznej wartości przekraczającej 1 mld EUR.

Adam prowadził projekty doradcze M&A w ramach CIC Corporate Finance oraz indywidualnie. Posiada także doświadczenie zarządcze zdobyte jako członek rad nadzorczych spółek prywatnych oraz publicznych, a także jako członek zarządu ds. strategii, rozwoju oraz digitalizacji w Wydawnictwie Szkolnym i Pedagogicznym S.A.

 

Anna Romaniuk

Anna Romaniuk, wicedyrektor

 

Anna jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada również dyplom międzynarodowego programu CEMS MIM (Master in International Management), w ramach którego studiowała na Aalto University w Finlandii. W mInvestment Banking pracuje od czerwca 2015 roku.

Poprzednio pracowała przez ponad 5 lat w butiku inwestycyjnym FIDEA Corporate Finance, gdzie miała okazję pracować przy realizacji licznych projektów M&A. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa transakcyjnego na rzecz polskich i zagranicznych klientów z różnych sektorów, między innymi z branży spożywczej i usług medycznych.

Przed dołączeniem do FIDEA, zdobywała doświadczenie w ramach bankowości inwestycyjnej w Departamencie M&A holenderskiego banku Rabobank, specjalizującego się w obsłudze sektora spożywczego. Część pracy w Rabobank spędziła w centrali banku w Amsterdamie, jako członek europejskiego zespołu M&A.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w dziale analiz giełdowych UniCredit CAIB oraz mBanku.